10 มิถุนายน 2562 ทภ.2 อุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดยุทธการกวาดล้างมอดไม้พะยูงชาวกัมพูชา

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/837383

ที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 5 (หาดจอมทอง) ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา แม่ทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้คณะประสานการปฏิบัติงานด้านป่าไม้กองทัพภาคที่ 2 เปิดยุทธการปฏิบัติการ “รวมพลคนรักษาป่า” ในพื้นที่ทับลานเพื่อกดดัน และกวาดล้างกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเขตอำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสางอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานประมาณ 100 นาย ทหาร 80 นาย ทหารพราน กรมทหารพรานที่26 จำนวน 60 นาย พร้อมอาวุธครบมือมีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติการตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 โดยเจ้าหน้าที่จะแบ่งการปฏิบัติการใน 3 พื้นที่ เดือนแรก พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำมูลบนขึ้นไปสู่ป่าทับลาน เดือนที่สอง พื้นที่อ่างลำแชะ สุดท้ายคืออ่างลำปลายมาศ สำหรับพื้นที่ราบจากหมู่บ้านถอยขึ้นไปตามแนวทางหลวง มีฝ่ายปกครองของอำเภอครบุรี เสิงสาง นำมวลชนพิทักษ์ป่าที่เคยรับการฝึกและจัดตั้งไว้ ร่วมกับ ตำรวจภูธรอำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสางตั้งจุดตรวจเข้มข้นแบบไม่ประจำที่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถกดดัน และตรวจจับขบวนมอดไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะบรรลุเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย ในการเอาชนะขบวนการมอดไม้พะยูงอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้จากสถิติการจุบกุมขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพื้นที่อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับไม้พะยูงได้รวม 113 คดี ยึดไม้พะยูงได้รวม 897 แผ่น 351 ท่อน จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ได้รับจ้างจากนายทุนลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงได้ จำนวน 477 คน